Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Market Hanka, NIP: 587-000-87-55, REGON:190317270, adres: 84-123 Mrzezino, ul. Dworcowa 32A
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Willę Hewelt jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Willę Hewelt w związku z poniesioną przez Willę szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Willi Hewelt,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi, odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
Willa Hewelt przetwarza również dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Willi Hewelt i innym osobom przebywającym na terenie Willi.
Pani/Pana dane zbieramy podczas :
– procesu rezerwacji przez stronę internetową www.hewelt.com.pl,
– procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w Willi Hewelt, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie meldowania gościa w Willi

Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych
(Booking.com , Trivago,  organizatorów imprez, itp. ), jeśli wyrażona została na to zgoda.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
4. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich i innych usług świadczonych przez Willę Hewelt będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody w celach marketingowych do czasu jej odwołania.
W Willi Hewelt zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb i będą przetwarzane przez maksymalny okres 14 dni od daty ich rejestracji, a następnie zostaną trwale usunięte.
5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu kontaktowym wykorzystywane będą przez Administratora jedynie do udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego.
Użytkownik podaje swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym dobrowolnie.

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
– prawo dostępu do treści danych,
– prawo do sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
– prawo do usunięcia danych, czyli „prawo do bycia zapomnianym”,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Willę Hewelt,

7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Gościa Willi Hewelt oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

8. W sprawie danych osobowych oraz w sprawie wniesienia sprzeciwu Willa Hewelt udostępnia adres email: rodo@hewelt.com.pl, na który można przesyłać wiadomości 
e-mailowe lub na adres administratora danych.
9. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: 
- firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
– firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Willi Hewelt
– firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,
– firmom świadczącym obsługę prawną,
10. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
11. Lista państw trzecich, do których mogą być transferowane dane osobowe: nie dotyczy

keyboard_arrow_up